Posts Tagged With: magnesium

Magnesiumkapsler!

Siste: Visstnok skal snart Urtesenteret snart få inn den sorten magnesiumtilskudd som er lettest å oppta.  urtesenteret.no

Det er magnesiumvarianten som omtales her:

 og i blogginnlegget mitt hvor det står om hjernen. https://taansvarfordegselv.wordpress.com/2012/08/30/magnesiummangel-del-3-problemer/

Categories: helse | Stikkord: | Legg igjen en kommentar

Hodepinebehandling 2: Magnesiummangel kan gi lysoverfølsomhet og hodepine

Jeg blir visst ikke ferdig med magnesium. Jeg begynte denne bloggen for å skrive om søvn, men det er så mye interessant å skrive om magnesium at jeg foreløpig ikke kommer noen vei med søvnartikler. Jeg har også lyst til å skrive om magnesium og diabetes, magnesium og depresjon, kaffe og hvordan magnesium renner ut, og hva som skjer med magnesium inni hjernen når man tar diverse psykofarmaka eller narkotika.

Magnes Res. 2005 Jun;18(2):109-22. Headache due to photosensitive magnesium depletion. Durlach J, Pagès N, Bac P, Bara M, Guiet-Bara A.

Diverse testmetoder viser at lysoverfølsomhet med hodepine virkelig er en ekte tilstand. Magnesiummangel kan være årsaken. Du kan lese hele artikkelen på pubmed. Hodepine med lysoverfølsomhet er typisk for ME-syke.

Og her er en enklere nettside hvor det står mer om magnesium og hodepine:

http://www.ctds.info/migraine-headaches.html

https://taansvarfordegselv.wordpress.com/2012/10/08/feminisme-kortisol-og-magnesium/

https://taansvarfordegselv.wordpress.com/2012/09/01/magnesiummangel-del-1-a-fa-i-seg-magnesium/

Betennelser

Sitat: «Selv om magnesium kan påvirke metabolske prosesser, er det gjort få studier der magnesiuminntak blir sammenlignet med systemisk betennelse og endothelial dysfunksjon hos mennesker.  (Min kommentar: Endothelial dysfunksjon har å gjøre med celler i innerveggene i blodårene som, hvis de fungerer riktig, deltar i prosesser som koagulering av blodet, blodplater som limer seg sammen, immunfunksjoner og kontroll av blodvolum og elektrolytter i området.)

Masse damer ble testet med blodprøve for typiske tegn på betennelser, som visse celletyper, f eks leukocytter, som kroppen danner for å bekjempe betennelser. De fylte ut et spørreskjema om hva de spiste, og på grunnlag av det ble det beregnet omtrent hvor mye magnesium de fikk i seg.

Sitat: «Høyt magnesiuminntak blir knyttet til lavere antall av visse markører av systemisk betennelse og endothelial dysfunksjon hos damer etter klimakteriet.» Dvs damene som spiste mer magnesium hadde sannsynligvis færre betennelser i kroppen. Systemisk betyr at det er i hele kroppen, ikke bare i en finger.

Relations of Dietary Magnesium Intake to Biomarkers of Inflammation and Endothelial Dysfunction in an Ethnically Diverse Cohort of Postmenopausal Women. Sara A. Chacko,  Yiqing Song, Lauren Nathan, Lesley Tinker, Ian H. de Boer,  Fran Tylavsky, Robert Wallace, Simin Liu

Spis magnesium!
Det jeg spør meg om når det gjelder hodepine er om hodepinen kanskje egentlig kommer fra en betennelse, og derfor hjelper det for noen med magnesium?

Noen forvirrende opplysninger

I engelsk wikipedia står det at magnesiummangel er uvanlig, samtidig som det står at normale serumnivåer ikke er noen god indikator på mangel eller ikke mangel. Det står ingen kilde for den påstanden.

«Adult human bodies contain about 24 grams of magnesium, with 60% in the skeleton, 39% intracellular (20% in skeletal muscle), and 1% extracellular. Serum levels are typically 0.7–1.0 mmol/L or 1.8–2.4 mEq/L. Serum magnesium levels may appear normal even in cases of underlying intracellular deficiency, although no known mechanism maintains a homeostatic level in the blood other than renal excretion of high blood levels.»

Jeg har også skrevet om hodepine her: https://taansvarfordegselv.wordpress.com/2012/07/02/hodepine/

Bildet under er fra http://kaffeinfo.dk/sundhed/ hvor du også kan lese om hvor sunt kaffe er (5 % lavere risiko for diabetes dersom du drikker 4 kopper om dagen). Dessverre er kaffe ikke bare sunt, men kan gi magnesiummangel. Effect of caffeine on circadian excretion of urinary calcium and magnesium.S A Kynast-Gales and L K Massey Og det er ingen som helst bevis for at antioksidanter virkelig er bra for oss.


Categories: helse | Stikkord: , , , , , | Legg igjen en kommentar

Feminisme, kortisol og magnesium – oppsummering

Dette blir nok et litt rotete innlegg.

http://maddam.no/2012/09/forskning-pa-menn-gir-syke-kvinner/  Dette blogginnlegget fikk meg til å tenke på hvor forskjellige menn og kvinner kanskje er inni. Jeg har tidligere lest at kvinner reagerer annerledes på stress enn menn, blant annet tåler de dårligere å leve i et vanskelig ekteskap.

http://videnskab.dk/krop-sundhed/hunkon-mest-modtagelige-over-stress

http://www.forskning.no/artikler/2008/januar/1199362830.69 Kortisol i dårlige ekteskap

http://www.forskning.no/artikler/2011/juni/291850 Etter en krangel

Som sagt, er jeg overbevist om at den nedre grensen for kortisol er satt for lavt. Men jeg klarer ikke finne noen diskusjon om nivåene. En dag finner jeg det nok, da skal jeg skrive om det 🙂 Kan det være at dette med langvarig stress (fysisk eller psykisk) som gir lavt kortisol er litt lite kjent i Norge?

Jeg finner ikke så mye om det i tidsskriftet for den norske legeforening. Først og fremst artikler om akutt binyrebarksvikt og noe om addisons og hvilke piller man må ta. Men ingenting om hva man skal gjøre hvis man er i en mellomfase: Heldigvis ikke så syk at jeg er døden nær eller må ta farlige piller.

Psykiske sykdommer

Denne artikkelen (på norsk) forteller om sammenhengen mellom bipolare lidelser og schizofreni og kortisol. Har du det ene problemet, er sannsynligheten stor for at du også har det andre problemet. Nils Steen fant ut at folk med disse psykiske lidelsene bryter ned kortisol fortere enn andre, og derfor kan være mer mottagelige for stress. Spørsmålet er da om det også kan gjelde andre mennesker, som ikke har psykiske problemer? Bipolar og schizofreni er jo ganske ulike tilstander, så da kan det kanskje også gjelde en tredje tilstand?

Nils Eiel Steen Cortisol metabolism and release in bipolar disorder and schizophrenia spectrum disorders. 

Her er en artikkel om en dame som ble psykotisk rett og slett av mangel på magnesium etter en operasjon på biskjoldbruskkjertelen:

Magnesium deficiency in hyperparathyroidism: case report of toxic psychosis. J K Jacobs and C R Merritt, 2nd

Tinnitus – øresus

Til og med tinnitus har sammenheng med kortisol:

Cortisol suppression and hearing thresholds in tinnitus after low-dose dexamethasone challenge, Veerle L Simoens and Sylvie Hébert

Pasienter med tinnitus ble sammenlignet med lignende mennesker uten tinnitus. De ble gitt dexamethasone, som er et middel som hjelper til å undersøke hva som skjer med kortisol i kroppen, utover bare nivået. Dexamethasone binder seg til reseptorer utenfor blod-hjerne-barrieren slik at kortisolutskillelsen forandrer seg. Disse pasientene fikk litt dexamethasone om kvelden den første dagen. Både de med og uten tinnitus hadde lignende kortisolnivåer til å begynne med, men etter at de hadde fått dexamethasone hadde øresusfolka lavere kortisolnivåer og det i lengre tid.

Resultatet antyder at folk med øresus kanskje er mer sensitive mot stress.

Her står det om hva dexamethasone er: http://en.wikipedia.org/wiki/Dexamethasone_suppression_test 

Magnesium, hyperparathyroidisme og lavt kortisol – PTH

Endocrine physiology of electrolyte metabolism. Dawson KG.

Dette handler egentlig om en masse mineraler. Alle disse mineraler henger sammen, og hvis du mangler det ene kan du ha vanskeligheter med ordentlig opptak av det andre. Magnesiumnivåer faller når man har hyperaldosteronisme (for mye adrenalin-lignende stoffer), hyperparathyroidisme (HPTH; gir ADHD-lignende symptomer), diabetisk keto-acidocis i tillegg til naturligvis ren ernæringsmangel. Dersom man også har kaliummangel kan ikke det rettes opp før magnesiummangelen er ordnet.

Min kommentar: Biskjoldbruskkjertel betyr egentlig kjertel-ved-siden-a-skjoldbruskkjertelen og har bare en geografisk sammenheng med skjoldbruskkjertelen. De ligger ved siden av, men har en helt annen funksjon: De regulerer blant annet kalsiumnivået i blodet ved å utskille hormonet PTH – parathyroid hormon. Man kan ha to typer hyperparathyroidisme: primær og sekundær. Ved primær type er det en svulst som bør opereres. Ved sekundær type kan det være for eksempel en infeksjon som gjør det. Da hjelper det rett og slett å ta magnesiumtilskudd! 🙂

Dessverre har jeg rota bort forskningsreferansen. Den var fra 60-tallet. Ser ut som om det er glemt. Skal legge det inn his jeg finner den igjen.

Kortisol og allergier

Det er mulig at lavt kortisol gir en tendens til mer allergi – eller kanskje det er allergier som gir lavt kortisol?

Med Hypotheses. 1994 Mar;42(3):183-9. Mild adrenocortical deficiency, chronic allergies, autoimmune disorders and the chronic fatigue syndrome: a continuation of the cortisone story. Jefferies WM.

Sitat: «Det har fått lite oppmerksomhet at pasienter med problemer som blir bedre når man gir store farmakologiske doser av glucocorticoider, slik som kroniske allergier og autoimmune sykdommer, kan ha en liten mangel på kortisolproduksjon eller en annen feil i kortisolomløpet. Likefullt ble det allerede for mer enn 25 år siden rapportert at pasienter med reumatologisk artritt ble bedre med små, fysiologiske doser med kortisol elelr kortison acetat, og at pasienter med kroniske allergiske sykdommer eller uforklart kronisk slitenhet også ble bedre med slike små doser. Det siste ble rapportert for over 15 år siden. Det antyder at disse problemene kan ha sammenheng med mild binyretretthet. Mulige årsaker til at disse rapportene ikke blir bekreftet eller nevnt i medisinsk litteratur blir her gjennomgått, og det blir diskutert behovet for flere studier på den mulige sammenhengen mellom mild kortisolmangel eller dårlig utnyttelse av kortisol og muligens andre binyrehormoner og utviklingen av disse sykdommene.»

Hmm. Og hva har egentlig skjedd siden? Jeg ser på noen steder at det står om allergi og lavt kortisol som en sannhet, mens jeg finner egentlig ikke mye forskning på det. Skal se mer etterhvert.

Oppsummering om magnesium

– Magnesium er veldig viktig i kroppen vår.

– Det beste er å få i seg masse grøntfor.

– Hvis det ikke er nok for deg å spise grønt, er det ikke farlig å ta kapsler. Du tisser ut det som er til overs.

– Det er farlig å ta mange kapsler på en gang (for nyrene)

– Noen mennesker har dårlig opptak av magnesium, da kan det være lurt med fotbad/bad i magnesiumsulfat. Kjøpes billigst på Felleskjøpet.

Siste: Visstnok skal snart Urtesenteret få inn den sorten magnesiumtilskudd som er lettest å oppta.  urtesenteret.no

Det er magnesiumvarianten som omtales her.

Video om å teste seg for magnesium: https://www.youtube.com/watch?v=eXhUeRFE-kg

Oppsummering om lavt kortisol

– Kortisol er et stresshormon. Når vi har levd med stress en stund, enten det er fysisk stress (infeksjon f eks eller allergier vi ikke tar hensyn til) eller psykisk stress, kan vi få det som kalles «slitne binyrer» og for lavt kortisolnivå.

– Du kan få symptomer selv om nivået er innenfor normalområdet.

– Den beste behandlingen er å hvile, unngå alt som stresser deg inkludert infeksjoner og allergier og psykisk stress, samt spise sunt.

– Suppe kokt på kraft, gryteretter, vær forsiktig med alt som får blodsukkeret opp og ned, forsiktig med alkohol, forsiktig med kaffe, sjokolade, pepper, alt mulig som er oppkvikkende.

– Ta vitamin B5. Pass på at du ikke har annen vitaminmangel, magnesiummangel eller ubehandlede problemer som stoffskifteproblemer. Mange trenger ekstra salt.

– Pass på at du får nok søvn.

 

————————————————————————–

Om forhold til eget utseende i evolusjonært perspektiv https://taansvarfordegselv.wordpress.com/2012/06/29/se-deg-i-speilet/

Om kjønnsidentitet https://taansvarfordegselv.wordpress.com/2012/07/02/blatt-eller-rosa-nar-mamma-blir-en-liten-gutt/

Brev til Lego om bedre leker, m svar: https://taansvarfordegselv.wordpress.com/2012/07/03/jeg-er-gutt-jeg-liker-rosa-ergo-rosa-er-en-guttefarge-om-lego/

Bildet er av AnnaKika på Flickr

Categories: helse | Stikkord: , , , , , , , , , , , , , , , , , | 6 kommentarer

Magnesiummangel del 1: Å få i seg magnesium

Magnesium er det fjerde vanligste mineralet i kroppen vår. Det er kjempeviktig i massevis av prosesser. Noe av den forskningen jeg henviser til har jeg funnet ved hjelp av denne siden om magnesium: http://www.mgwater.com/

Denne er en bra oversikt. Dessverre har jeg ikke lest den i fulltekst, men i resyméet står det: «Selv om magnesium er den serum elektrolytten det er minst av, er det veldig viktig for meatoblismen av Ca, K, P, Zn, Cu, Fe, Na, Pb, Cd, HCl,acetylcholine, and nitric oxide (NO), for mange enzymer, for intracellulær homeostase og aktivering av tiamin (et Bvitamin) og derfor veldig viktig for mange funksjoner i kroppen. Dessverre er magnesiumopptak og utslipp avhengig av en lang rekke variabler, og hvis bare én ting går galt kan en få magnesiummangel med mange forskjellige slags symptomer.  For å kunne oppta magnesium er det nødvendig med mye Mg, Se (selen), parathyroid hormon (PTH) og vitaminene B6 og D. Dessuten blir magnesiumopptak hindret av for mye fett. På den annen side blir magnesiumnivåer senket av for mye alkohol, salt, fosforsyre (brus) og kaffe, ved å svette mye, ved intens, langvarig stress, ved kraftig menstruasjon og vaginale væsker, av vanndrivende og endel andre medisiner og ved visse parasitter (pinworms, hva nå det er). Den veldig lille sannsynligheten at alle variablene som påvirker magnesiumnivå vil oppføre seg ordentlig, gir høy sannsynlighet for en gradvis økende magnesiummangel. Det er svært synd at mangel på et såpass billig, ufarlig, næringsstoff gir sykdommer som gir lidelse og store utgifter over hele verden.  Spekteret av problemer tilknyttet magnesiummangel er utrolig stort: hypertension (hjertesykdomer, nyre – og lever-skader osv), peroxynite skade (migrener, multippel sklerose, glaucoma, alzheimers, osv), gjentatte bakterielle infeksjoner pga lave nivåer av nitrogenoksid i hulrommene (bihulene, vagina, midtøret, lungene, halsen osv), soppinfeksjoner pga et undertrykt immunsystem, thiamin inaktivering (for lite magesyre, adferdsproblemer, osv), PMS, kalsiummangel (osteoporose, hypertension, humørsvingninger osv), høl i tenna, dårlig hørsel, diabetes type II, kramper, muskelsvakhet, impotens (mangel på NO), aggresjon (mangel  på NO), fibromas, kaliummangel (arytmi, hypertensjon, noen kreftsorter), jernoppsamling osv. Til slutt; Fordi det er så mange variabler involvert i magnesiummetabolismen har det frustrert mange forskere når de har forsøkt å evaluere effekten av magnesiumtilskudd, især når de ikke har testet ordentlig for å være sikker på at det har blitt tatt opp og at pasientens kropp ikke har kvittet seg med for mye. Alt dette gjør studiet av magnesiummangel mye vanskeligere enn studiet av de fleste andre næringsstoffer. Og i dette resymeet nevnes ikke mental konsentrasjon. I det hele tatt: Magnesium er veldig viktig. I del 3 har jeg samlet noen forskninsrapporter om det, men du finner mye mer om du leter.

Å få i seg nok magnesium

Altså: Mange mennesker har dårlig opptak av magnesiumtilskudd, eller de kvitter seg med mer magnesium enn de burde. Det er vist at bl a rotter, og også tenåringsjenter, som spiser prebiotika får bedre opptak av magnesium. (Finner ikke tenåringsjenteartikkelen, men den er nevnt her).

Disse rottene fikk inulin, eller FOS, og det ga dem både bedre magnesiumopptak og bedre kalsiumopptak. Kan mangel på inulin (fiber) være grunnen til at det er så mye benskjørhet i Norge, melkelandet? For at inulin skal «virke» må man ha en god del gode bakterier i tarmen allerede. Hvis tarmen din er overfylt av helt feil type bakterier hjelper det ikke, men hvis du tross alt har endel, kan du få de snille småttingene til å bli fler enn de slemme. Mange av symptomene nedenfor har også blitt vist å ha sammenheng med dårlig tarmflora. Så kan man jo lure: Er det bra å spise mye grønnsaker fordi klorofyll inneholder mye lettopptakelig magnesium, eller er det bra fordi da får vi rett type bakterier til å like seg nedi der? Er det bakteriene som spiser opp magnesiumen hos de som ikke får glede av magnesiumtilskudd? Hjelper det å ta probiotika samtidig med magnesiumtilskudd?  Dette tror jeg ingen vet, foreløpig. Magnesium og sesamfrø inneholder mye magnesium, men det er vanskelig for tarmen å ta opp magnesium derfra fordi det er bundet til andre stoffer. Mandler inneholder dessuten en god del oksalat. Hvis du får i deg mye oksalat kan du ta litt magnesiumtilskudd eller kalsiumtilskudd, slik at oksalatet binder seg til det og du kan tisse det ut.

Coconut Water Is an Excellent Sports Drink — For Light Exercise ScienceDaily (Aug. 20, 2012)

Kokosvann (ikke det samme som kokosmelk) inneholder nokså bra mengder av magnesium, men veldig mye kalium – også noe vi trenger.

Hvis du ikke synes det hjelper med magnesiumtilskudd og tror du trenger ekstra, selv om du er innenfor normalområdet kan det godt være du vil bli bedre av litt ekstra, kan du bade i magnesiumsulfat. Du kan kjøpe bittersalz på Felleskjøpet (ca 300,- for  25 kilo) og ta tre dl i badevannet eller som fotbad. Det er ikke sikkert det hjelper med en gang. Vær nøye med at du ikke kjøper Mangansulfat (MnS istedenfor MgS -veldig farlig). Når du drar på ferie kan du bade i varme kilder hvor det er mineralrikt vann. Du kan også dra på floating. Så vidt jeg kan se er det bare tre steder i Norge, men jeg håper det snart kommer fler.
Samme person har startet et sted du kan bade på Voss: http://www.restsenter.no/
I Bærum på Emma Hjorts sansehus: http://www.emmagjestehus.no/floating
Det er visstnok også et sted i Moss og et i Finnmark, hvis noen kan gi meg adressene blir jeg veldig glad.
Hvis du har masse penger kan du jo dra et sted hvor det er varme kilder med magnesiumsulfat i vannet.

Tilskudd eller intravenøs

Am J Health Syst Pharm. 2012 Jul 15;69(14):1212-7. Comparison of intravenous and oral magnesium replacement in hospitalized patients with cardiovascular disease. Reed BN, Zhang S, Marron JS, Montague D. Her er det noen pasienter med hjertesykdom som har blitt sammenlignet, og for dem øker magnesiumnivået mer med intravenøst magnesium enn med tilskudd. Urol Res. 2011 Apr;39(2):123-7. Epub 2010 Sep 23. Bioavailability of magnesium from different pharmaceutical formulations. Siener R, Jahnen A, Hesse A. Her er et prosjekt som prøver å finne ut hva slags tilskudd som er best. Dessverre er det nok en gang friske unge menn som er undersøkt (studenter eller fengselsfugler?) Spørsmålet er egentlig om folk som har en mage som ikke fungerer som den skal også klarer å ta opp det de trenger? Magnes Res. 2003 Sep;16(3):183-91. Mg citrate found more bioavailable than other Mg preparations in a randomised, double-blind study. Walker AF, Marakis G, Christie S, Byng M. I dette prosjektet fikk pasientene ingen økning i magnesiumverdiene sammenlignet med placebo når de tok magnesiumoksid, men magnesiumcitrat ga økning. Magnes Trace Elem. 1991-1992;10(1):11-6.Oral versus intravenous magnesium supplementation in patients withmagnesium deficiency. Gullestad L, Oystein Dolva L, Birkeland K, Falch D, Fagertun H, Kjekshus J. Department of Internal Medicine, Baerum Hospital, Stømmen, Norway. Norsk forskning! Her fant de ut at magnesiumtilskudd funka helt fint. Men igjen: Det funker ikke nødvendigvis på deg, selv om det funker flott på en med helt fin mage. Magnes Trace Elem. 1990;9(5):272-8. Bioavailability of oral magnesium supplementation in female students evaluated from elimination of magnesium in 24-hour urine. Bøhmer T, Røseth A, Holm H, Weberg-Teigen S, Wahl L. Department of Medicine B, Aker Hospital, Oslo, Norway. Mer norsk forskning! Her var det ett fett hva slags type magnesiumtilskudd de spiste, de tissa ut like mye magnesium uansett. Det var vel kanskje folk som ikke egentlig trengte magnesium? Her er en link omigjen: Cephalalgia. 1996 Jun;16(4):257-63. Prophylaxis of migraine with oral magnesium: results from a prospective, multi-center, placebo-controlled and double-blind randomized study. Peikert A, Wilimzig C, Köhne-Volland R. Rundt 18 prosent av forsøkspersonene tålte ikke magnesiumtilskudd, men fikk diarré.   Og her er to artikler i sciencedaily om en ny typemagnesiumtilskudd, som går til hjernen og ikke gir magetrøbbel:

Remember Magnesium If You Want to Remember: Synthetic Supplement Improves Memory and Staves Off Age-Related Memory Loss

Magnesium Supplement Helps Boost Brainpower

Magnesium L-threonate. Selges i Norge gjennom urtesenteret.no Det er ganske lurt å prøve å finne ut hvem som tåler magnesiumtilskudd og hvorfor?

Er det farlig?

Det er ikke farlig å ta magnesiumtilskudd om du ikke mangler det. Du kommer bare til å tisse det ut. Men det er tøft for nyrene hvis du tar veldig mye på en gang. Ta en kapsel om morgenen og en om kvelden f eks om du ønsker å ta en stor dose. Hvis du får diaré får du jo bare slutte med det og ta et bad eller fotbad istedenfor.

Diett

Som sagt: I klorofyll er det mye magnesium. For opptak av magnesium er det sannsynligvis viktig hva slags bakterier du har i tarmen. Ingen vet helt sikkert, for det er ikke forsket så mye på det ennå. Vi får andre bakterier i tarmen om vi spiser mye grønt, så det kan like gjerne være derfor det er bra for magnesiumnivået. På den annen side vil oksalat sannsynligvis binde seg til magnesium, slik at om du spiser mye oksalat og mangler oksalobakter kan du likevel få magnesiummangel. Det er det heller ikke forsket på. Du må bare prøve deg fram. Bl a mandler og spinat inneholder mye magnesium, men det er nok vanskelig for kroppen å  absorbere. Kål, salat, pak choi, paprika, purre, masse annet du kan spise.

Mer om floating

http://en.wikipedia.org/wiki/Isolation_tank http://hailthefloaters.pbworks.com/FloatResearch

Gendefekt

http://www.sciencedaily.com/releases/2011/03/110315105200.htm Enkelte kan få magnesiummangel pga en gendefekt. https://taansvarfordegselv.wordpress.com/2012/08/31/magnesiummangel-del-2-piller-og-pavirkning/ https://taansvarfordegselv.wordpress.com/2012/08/30/magnesiummangel-del-3-problemer/ https://taansvarfordegselv.wordpress.com/2012/10/12/hodepinebehandling-2-magnesiummangel-kan-gi-lysoverfolsomhet-og-hodepine/

Categories: helse | Stikkord: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 2 kommentarer

Magnesiummangel del 2: Piller og påvirkning

Ikke nok med at vi kanskje har magnesiummangel i utgangspunktet og det er medvirkende årsak til diverse helseproblemer, men noen av medisinene vi tar for å bli bedre gjør magnesiummangelen verre. Det mest kjente er vel vanndrivende medisiner.

Kaffein

J Am Coll Nutr. 1994 Oct;13(5):467-72. Effect of caffeine on circadian excretion of urinary calcium and magnesium. Kynast-Gales SA, Massey LK.

Da friske folk drakk kaffe, tisset de ut mer kalsium og magnesium enn når de ikke drakk kaffe.

Sovemidler

Jeg finner endel artikler som sammenligner forskjellige sovemidler med magnesiumtilskudd, men især om diazepam eller magnesium mot svangerskapsforgiftning (kramper og slikt). Magnesium vant. Det var fryktelig vanskelig å finne forskning om sovemidlene påvirker magnesiumomsetningen i kroppen vår. Det jeg kan lese ut av det jeg fant, er vel hvertfall at sovemidler har masse potensielle bivirkninger og noen av dem er slikt som typisk kan skje om du har magnesiummangel, kanskje især det som skjer når vi prøver å slutte å ta det.

Jeg lurer bare på om sovemidlene kan maskere magnesiummangel?  Dette er bare spekulasjon fordi da jeg prøvde Imovane fikk jeg akkurat de symptomene som jeg pleier å få når jeg virkelig mangler magnesium, og da jeg tok masse fotbad i magnesiumsulfat og magnesiumtilskudd så gikk det over.

I engelsk wikipedia står det sannelig mye stygt om Imovane: http://en.wikipedia.org/wiki/Imovane#Tolerance.2C_dependence_and_withdrawal

Midler mot depresjon

Efficacy and safety of oral magnesium supplementation in the treatment of depression in the elderly with type 2 diabetes: a randomized, equivalent trial. Magnesium Research. Volume 21, Number 4, 218-23, December 2008, original article Lazaro Barragán-Rodríguez, Martha Rodríguez-Morán, Fernando Guerrero-Romero

Eldre mennesker som både var deprimerte og hadde diabetes type 2 fikk enten magnesiumtilskudd eller Imipramine. De som fikk magnesium ble gladere enn de som fikk imipramine.

Ritalin og ADHD

Psychiatry Res. 1994 Nov;54(2):199-210. Effect of dextroamphetamine and methylphenidate on calcium and magnesium concentration in hyperactive boys. Schmidt ME, Kruesi MJ, Elia J, Borcherding BG, Elin RJ, Hosseini JM, McFarlin KE, Hamburger S. Magnesiumnivå i plasma økte hos gutter som tok medisin mot ADHD. Hvor kom den magnesiumen fra? Er det fra bedre opptak eller fordi magnesium presses ut fra andre organer?

Pharmacol Rep. 2011;63(1):64-70. Magnesium sulfate and sodium valproate block methylphenidate-induced hyperlocomotion, an animal model of mania. Barbosa FJ, Hesse B, de Almeida RB, Baretta IP, Boerngen-Lacerda R, Andreatini R.

Magnesiumsulfat blir brukt til å behandle svangerskapsforgiftning og forskjellige antikrampemedisiner (f eks sodium valproate) er klinisk effektive medisiner mot mani. (…) Dette studiet undersøker effekten av MgSO4 (magnesiumsulfat) og sodium valproate (som en positiv kontroll) på hyperlocomotion  som er satt i gang av metylfenidat (ritalin) hos mus. 5. mg pr kilo. Magnesiumsulfat gjorde at musene ikke fikk hyperlocomotion, dvs det virka som anti-manisk middel.

Science. 1966 Feb 11;151(3711):703-4. Magnesium pemoline: enhancement of learning and memory of a conditioned avoidance response. Plotnikoff N.  Magnesium pemoline gjorde at rotter ble raskere i jobben sin, mens metamfetamin og metylfeniddat (ritalin) ikke hadde denne effekten.

Magnes Res. 1997 Jun;10(2):143-8.Assessment of magnesium levels in children with attention deficit hyperactivity disorder (ADHD). Kozielec T, Starobrat-Hermelin B.

Magnes Res. 2006 Mar;19(1):46-52. Improvement of neurobehavioral disorders in children supplemented with magnesium-vitamin B6. I. Attention deficit hyperactivity disorders. Mousain-Bosc M, Roche M, Polge A, Pradal-Prat D, Rapin J, Bali JP.

Magnes Res. 1997 Jun;10(2):149-56. The effects of magnesium physiological supplementation on hyperactivity in children with attention deficit hyperactivity disorder (ADHD). Positive response to magnesium oral loading test. Starobrat-Hermelin B, Kozielec T.

Tre artikler som fant at ADHD barn hadde lavere magnesiumnivå enn andre barn og at de fikk færre ADHDsymptomer med magnesiumtilskudd.

Opiater

Anesthesiology. 2002 Mar;96(3):627-32. Magnesium increases morphine analgesic effect in different experimental models of pain. Begon S, Pickering G, Eschalier A, Dubray C. Når morfin brukes som smertestillende virker de bedre når pasienten samtidig får magnesiumtilskudd.

Magnes Res. 2008 Jun;21(2):97-100. Interactions between magnesium and psychotropic drugs. Nechifor M.

Antidepressiva, antimanisk medisin, antipsykotisk medisin, analgesi opioider og lignende er veldig vanlige medisiner. Mellom disse medisinene og magnesium er det mye som skjer. Det kan tenkes at de virker på grunn av hvordan de påvirker magnesium. Heroinavhengige har lavere nivå av magnesium i plasma (blodet). (Hele artikkelen er tilgjengelig)

Magnes Res. 2006 Sep;19(3):162-6. Serum magnesium profile in heroin addicts: according to psychiatric comorbidity. Daini S, Tonioni F, Barra A, Lai C, Lacerenza R, Sgambato A, Bria P, Cittadini A.

Magnesiumnivå i serum varierte hos heroinavhengige ettersom hva slags psykiske problemer de hadde.

J Addict Dis. 2003;22(2):49-61. A preliminary, controlled investigation of magnesium L-aspartate hydrochloride for illicit cocaine and opiate use in methadone-maintained patients. Margolin A, Kantak K, Copenhaver M, Avants SK.

Noen pre-kliniske studier antyder at kanskje magnesium gjør at mus som er avhengige av kokain blir mindre interessert i kokainen. 18 misbrukere som fikk metadon og også brukte ulovlig opiater og kokain fikk enten magnesiumtilskudd eller placebo i 12 uker. De som fikk magnesium brukte mindre mindre opiater enn de som ikke fikk det. De kokainbrukerne som fikk magnesium hadde mindre sug etter kokain, men brukte likevel like mye kokain som de som ikke fikk magnesium. Det er mulig at en høyere dose magnesium kan senke kokainsuget.

Kokain

Biochim Biophys Acta. 1992 Nov 9;1111(2):271-4. Cocaine induces intracellular free Mg deficits, ischemia and stroke as observed by in-vivo 31P-NMR of the brain. Altura BM, Gupta RK. Rotter som fikk kokain fikk mindre magnesium inni cellene i hjernen, og det var særlig et problem for de som fikk slag.

Magnes Res. 2008 Mar;21(1):5-15. Magnesium in drug dependences. Nechifor M. Magnesium senker intensiteten av avhengighet av noen typer stoff (opiater, nikotin, kokain, alkohol, amfetamin osv). Det har å gjøre med belønningssystemet i hjernen. Hele artikkelen kan leses gratis på nett.

Front Biosci. 1997 May 15;2:a9-12. Magnesium protects against cocaine-induced hemorrhagic stroke in a rat model: a 31P-NMR in-vivo study. Altura BM, Gebrewold A, Altura BT, Gupta AR. Magnesium beskytter mot de farligste kokainbivirkningene.

ADHD og bruk av kokain

Drug Alcohol Depend. 1985 May;15(1-2):69-72. Treatment of chronic cocaine abuse and attention deficit disorder, residual type, with magnesium pemoline. Weiss RD, Pope HG Jr, Mirin SM. Forskning antyder at ADD kan fortsette hos voksne og kanskje gjøre at enkelte blir lett bytte for rusmisbruk. Her er beskrevet to voksne som misbrukte kokain og tydelig fortsatt har ADD. Med tilskudd av magnesium pemoline minsket de bruken av kokain.

Det er et eget forskersamfunn som er ekstra opptatt av magnesium: http://www.magnesiumresearch.com/
Categories: helse | Stikkord: , , , , , , , , , , , , , , | 1 kommentar

Blogg på WordPress.com.