Narkolepsi

Det er endel ting jeg lurer på som det bare ikke fins forskning på. Jeg har søkt til og med på kinesisk og russisk og japansk og fransk og spansk (google translate 🙂 for å finne ut om det er noen sammenheng mellom intoleranse, allergi, kumelkallergi eller lignende og narkolepsi eller hypersomni. Jeg finner en mengde nettsider med personlige fortellinger av typen «Jeg ble mye bedre da jeg kuttet ut melk og gluten» eller «dette må jeg spise for å holde meg våken om dagen», men bare noen få forskningsreferanser om diett og narkolepsi, og de handler om lavglykemisk diett.

Derimot fins det forskning som viser at folk med hypersomni eller narkolepsi har forhøyet IgG – et tegn på allergier. Dvs: Mange leger mener at matintoleranse bare er innbildning. Du må nesten finne ut av det selv og stole på deg selv.

Det er to diagnoser som ligner: Hypersomni er folk som gjerne sovner på dagtid selv om de har sovet godt om natta. Narkolepsi sovner plutselig og dessuten mister de brått all kraft i musklene. De to diagnosene har endel likheter, men det er også noen forskjeller som kan måles i blodprøver o.l.

Autoimmun sykdom

Mange, deriblant den japanske forskeren Hiroshi Honda har foreslått at narkolepsi kan være en autoimmun sykdom. Det passer jo inn i det at så mange har fått det etter svineinfluensavaksine. Forhåpentligvis jobber han nå for å finne ut av det.

Neurophysiol Clin. 1993 Jan;23(1):15-22. Autoimmune hypothesis in narcolepsy. Carlander B, Eliaou JF, Billiard M.

Lavglykemisk diett for narkolepsi

Neurology. 2004 Jun 22;62(12):2300-2. Diet therapy for narcolepsy. Husain AM, Yancy WS Jr, Carwile ST, Miller PP, Westman EC.

Sitat: «Effekten av en lavkarbo og fullstendig ketogen diett på søvnighet og andre narkolepsisymptomer ble studert. Ni pasienter med narkolepsi ble bedt om å følge Atkins diett og symptomene deres ble beregnet ved å bruke Narcolepsy Symptom Status Questionnaire (NSSQ). Totalskåren ble lavere med 18% fra 161.9 til 133.5 (p = 0.0019) i løpet av 8 uker. Pasienter med narkolepsi opplevde en moderat forbedring i søvnighet om dagen på en lavkarbodiett.»
Adv Med Sci. 2007;52 Suppl 1:207-11.
Narcolepsy, metabolic syndrome and obstructive sleep apnea syndrome as the causes of hypersomnia in children. Report of three cases.
Wasilewska J, Jarocka-Cyrta E, Kaczmarski M.

Sitat: «Vi diskuterer kliniske aspekter hos 3 pasienter med hypersomni (sover for mye) diagnostisert i vårt søvnlaboratorium. Alle tre pasientene, både overvektige og normalvektige, viste seg å ha unormal oral glukosetoleransetest. (OGTT) og unormale insulinnivå i plasma. Den yngste gutten ble helt frisk av å legge om til mer lavglykemisk diett og ble også kvitt irritabilitet.»

Ann Nutr Metab. 2011 Oct;58(4):320-34. Epub 2011 Oct 7. Low-carbohydrate diets: a matter of love or hate.
Frigolet ME, Ramos Barragán VE, Tamez González M.

Sitat:
«Lavkarbodiett har blitt veldig populært blant folk. Disse diettene har blitt brukt for å slanke seg og for å mildne diverse abnormaliteter slik som diabetes, nonalkoholisk fettlever, polycystisk ovary syndrom, narkolepsi, epilepsi og annet. Rapporter antyder at vektnedgang og glykemisk kontroll kan oppnås ved å følge en lavkarbodiett. Imidlertid blir disse fordelene oppnådd i korte perioder når man spiser lavkarbo. Om det er trygt å følge lavkarbodiett over lengre tid, har ikke blitt fastslått. Målet med denne gjennomgangen er derfor å definere hva lavkarbo er og å forklare den kliniske effekten på kort og lang sikt, dens påvirkning på metabolismen og helseautoritetenes mening. Til slutt er det forklart hvilke huller vi har i kunnskapen om dette som hindrer oss i å oppnå enighet om denne dietten.»

Genetisk i slekt med cøliaki

Sleep. 2009 Nov;32(11):1491-7. Body mass index-independent metabolic alterations in narcolepsy with cataplexy. 
Poli F, Plazzi G, Di Dalmazi G, Ribichini D, Vicennati V, Pizza F, Mignot E, Montagna P, Pasquali R, Pagotto U.

Det ble sammenlignet pasienter med narkolepsi med og uten katapleksi. (Katapleksi er når også musklene blir plutselig svake.)
Det ble målt kroppsmasseindeks (BMI), omkrets i livet med tomografi, blodtrykk og daglig kaloriinntak. Kronotyper ble beregnet fra et spørreskjema. (Kronotyper betyr hvilken tid på dagen et menneske er mest aktiv). Diverse andre avanserte tester ble foretatt.
Det viste seg at pasienter med narkolepsi som også hadde kataplexi var alle sammen HLA DQB1*0602 positive. (Dette genet er assosiert med diabetes, cøliaki, narkolepsi og multippel sklerose. All fire sykdommer hvor mange blir bedre ved diett. http://en.wikipedia.org/wiki/HLA-DQB1 )

De hadde dessuten ganske lavt nivå av oreksin-A. (Proteinet oreksin-A regulerer søvn og apetitt.) De hadde høyere BMI og var tjukkere om livet og hadde høyere av det dårlige kolesterolet og høyere insulinresistens sammenlignet med pasientene som «bare» hadde narkolepsi eller hypersomni uten å sove lenge. De med vanlig narkolepsi hadde over 300 pg/mL oreksin-A, mens de med katapleksi hadde under 110.

Selv om de spiste mindre, hadde de fleste av katapleksipasientene dårligere metabolske målinger.

Konklusjonen er at uavhengig av hvor tjukke de var hadde de med katapleksi dårligere metabolske nivåer. Det antyder at oreksin-A har noe med denne typen narkolepsi å gjøre. Det er veldig viktig å sjekke disse pasientene for insulinresistens osv.

Sleep. 2007 Oct;30(10):1267-73. Eating disorder and metabolism in narcoleptic patients.
Chabas D, Foulon C, Gonzalez J, Nasr M, Lyon-Caen O, Willer JC, Derenne JP, Arnulf I.

Sitat: «7 pasienter med katapleksi og genet HLA DQB1*0602 og mistenkt hypokretinmangel (oreksin-A-mangel) og 6 pasienter med «atypisk» narkolepsi, dvs uten det genet eller uten katapleksi, og 9 friske kontrollpersoner ble testet.
Det ble målt BMI, inntak av mat og hormonnivå i plasma. De som hadde narkolepsi, uansett type narkolepsi, hadde en tendens til å være overvektige og å ha lavere metabolisme enn kontrollpersonene. Bare pasienter med typisk narkolepsi hadde en tendens til å spise mindre enn de friske personene. Narkoleptiske pasienter som var overvektige spiste bare halvparten så mye som andre. Glukose i plasma, kortisol, tyroid og sexhormonnivåer var likte mellom gruppene. Narkoleptiske pasienter hadde en høyere skår på EAT-40 og oftere tendens til bulimi enn kontrollpersonene (uavhengig av depresjon), noe som antyder et mildt spiseproblem.

Måten narkoleptikerne spiser på kan være en strategi for å unngå soving på dagtid.»

Svineinfluensa

Narcolepsy and H1N1 infection. Samuel Pleasure, MD, Neurology
Sitat: «Det har de siste årene blitt klart at narkolepsi-kataplexi for det meste sannsynligvis er en slags autoimmun sykdom med autoimmune angrep som gir tap av hypokretin-/oreksin-produserende nevroner i hjernen. Dette er ikke til fulle bevist, men det er tydelige indisier.

(…) Antydning til sammenheng med H1N1-vaksine (svineinfluensavaksine) fikk en gruppe nevrologer til å analysere forekomsten av narkolepsi i Kina og en mulig sammenheng med H1N1-infeksjon eller -vaksine (Han et al., Annals of Neurology, Sept, 2011 issue).

I denne studien fant de at nye narkolepsitilfeller i Kina var sesongbetont og fulgte influensasesongen, og det ble ekstra mange etter svineinfluensaepidemien i 2009.  De fant ingen klar sammenheng med vaksinen, selv om andre studier har identifisert en mulig sammenheng med hvertfall én av influensavaksinene som inneholder H1N1-antigener.»

Sleep. 2009 Aug;32(8):979-83. Elevated anti-streptococcal antibodies in patients with recent narcolepsy onset. Aran A, Lin L, Nevsimalova S, Plazzi G, Hong SC, Weiner K, Zeitzer J, Mignot E.  Her fant de at mange som nettopp hadde fått narkolepsi hadde høyt antall antistoffer mot streptokokker. Det er kanskje lurt å være litt forsiktig med ufarlig influensa og luftveisinfeksjon?

Antistoffer og blod-hjernebarrieren

PLoS One. 2010 Mar 5;5(3):e9555. IgG abnormality in narcolepsy and idiopathic hypersomnia. Tanaka S, Honda M. Det ble funnet forskjellig mengde av ulike antistoffer ettersom hvilken type narkolepsi folk hadde, men begge typer hadde unormalt antall.

Det er mulig at blod-hjerne-barrieren er litt ødelagt hos narkolepsipasienter

Acta Neurol Scand. 1990 Mar;81(3):253-4. CSF immune variables in patients with narcolepsy. Fredrikson S, Carlander B, Billiard M, Link H.

Oppsummering

Det har vist seg utrolig vanskelig å finne forskning på matintoleranser og narkolepsi, selv om det er side opp og side ned av vanlige folk som har blitt bedre på diett. Den eneste referansen jeg finner er denne: Sleep Med. 2011 Aug;12(7):730-1. Epub 2011 Jul 14.
Narcolepsy-cataplexy induced by a cow milk oral immunotherapy protocol? Peraita-Adrados R, López-Esteban P, García-Peñas JJ, Vicario JL, Escudero C, Santamaría J, Casamitjana R, Gutierrez-Solana LG.
– men jeg må betale for å lese det, og det er bare et brev til redaksjonen, ikke et ordentlig forskningsprosjekt.

Lignende gentype gir økt sannsynlighet for multippel sklerose, diabetes, cøliaki og narkolepsi.

Mange med diabetes eller multippel sklerose holder seg i bedre form ved hjelp av diett.

Lavkarbodiett hjelper for noen. Noen som har narkolepsi blir tykke selv om de spiser mindre enn andre. På nettsidene hvor folk forteller sin historie er det ofte melk og gluten de unngår.

Diettråd fra fransk side: http://www.je-dors-trop.com/traitements.asp#conseils :

«Begrens søtsaker og måltider ved lunsjtid. Spis protein om morgenen og til middag, og karbohydrater på kvelden.

Unngå alkohol.»

Det kan hjelpe å ta en liten planlagt lur for å unngå å plutselig falle i søvn.

Mulig tilskudd mot narkolepsi: orexin-A http://en.wikipedia.org/wiki/Orexin-A (ikke i produksjon foreløpig)

Min historie

Jeg har ikke narkolepsi, men blir veldig trøtt av og til. Jeg reager av og til på mat, av og til aner jeg ikke hvorfor. Når jeg reagerer på mat skjer det slik: Først får jeg veldig veldig lyst på en eller annen matsort, f eks gulrot. Jeg bare må ha det! Er kjempefysen. Så spiser jeg masse av det, og blir litt trøtt av og til. Så endelig en dag forstår jeg at det er gulrota som gjør det, fordi jeg sovner/blir trøtt rett etter å ha spist det. Så må jeg unngå gulrøtter en stund, men neste gang reagerer jeg på noe annet. Noen matsorter, f eks peanøtter, er oftere syndere. Det er ikke så ille nå som jeg ikke spiser gluten og melk og dessuten en veldig lavglykemisk diett. Jeg er like trøtt om kvelden som vanlig -den søvnen er liksom litt annerledes enn vanlig søvn. Jeg får ofte etekick etter en søvnkule – godtesyk.

Jeg kjenner to personer som sier de sovner av paprika.

Så kanskje du skal eksperimentere litt med maten?

Reklamer
Categories: søvn | Stikkord: , , , , , , | 7 kommentarer

Innleggsnavigasjon

7 thoughts on “Narkolepsi

 1. IndirectCell

  Være obs på at man ikke altid vil oppdage om man har det, somsakt kan være så lite som muskler som kansje ikke fungerer som dem skal av og til.. til at man bare er ekstra trøtt.. osv osv, kansje man prøver og dekke det med kaffe.. til man rett og slett blir utmattet med aldri en god natt søvn.. og sånn kan man holde det gående… / stress

  Så man må gjøre en tradeoff, Influensasyk (en liten stund til man blir immun…) eller 0,002% (en av 54 som ble veldig syk med narkolepsi) eller dem 0,01% (1\100 kansje høyere) somsakt over kansje ikke linker det mot narkolepsi..

  Eneste grunn til og gjøre den tradeoff er hvis man lider av noe som setter ned ditt immunforsvar så det kansje ikke takler angrepet… men friske oppegående personer har GODT av influensa, det er den eneste måten kroppen bygger et godt forsvar.

 2. Ja, jeg er slett ikke sikker på om jeg har hypersomni ettersom jeg jo ikke har symptomer når jeg greier å variere maten min. Har ikke tatt gentest eller noe. Jeg har snakket med noen leger om det for mange år siden, men de trodde stort sett ikke på meg. Jeg skulle ønske det kunne bli mer forskning på ulike dietter for ulike mennesker.
  Men er du sikker på at det er kjekt for friske folk å få influensa? Blir de ikke bare immune mot akkurat den influensasorten? Hva ellers er det godt for?
  Har begynt å lese immunologi nå, det er fryktelig vanskelig. Her er en fin blogg om immunsystemet: http://immunglimt.no/

 3. Ny artikkel i Nature: narkolepsi er nå erklært autoimmun og dessuten er det en forklaring på økningen i narkolepsi etter svineinfluensa… http://www.nature.com/news/narcolepsy-confirmed-as-autoimmune-disease-1.14413

 4. http://www.cell.com/neuron/retrieve/pii/S0896627311007823 Activation of Central Orexin/Hypocretin Neurons by Dietary Amino Acids
  Hypothalamic orexin/hypocretin (orx/hcrt) neurons regulate energy balance, wakefulness, and reward; their loss produces narcolepsy and weight gain. Glucose can lower the activity of orx/hcrt cells, but whether other dietary macronutrients have similar effects is unclear. We show that orx/hcrt cells are stimulated by nutritionally relevant mixtures of amino acids (AAs), both in brain slice patch-clamp experiments, and in c-Fos expression assays following central or peripheral administration of AAs to mice in vivo. Physiological mixtures of AAs electrically excited orx/hcrt cells through a dual mechanism involving inhibition of KATP channels and activation of system-A amino acid transporters. Nonessential AAs were more potent in activating orx/hcrt cells than essential AAs. Moreover, the presence of physiological concentrations of AAs suppressed the glucose responses of orx/hcrt cells. These results suggest a new mechanism of hypothalamic integration of macronutrient signals and imply that orx/hcrt cells sense macronutrient balance, rather than net energy value, in extracellular fluid.

 5. disse artiklene kommer fra en facbokgruppe om narkolepsi: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10607123 Sleepiness after glucose in narcolepsy.
  Bruck D1, Armstrong S, Coleman G.
  http://www.zombieinstitute.net/Narcolepsy.htm mer som et blogginnlegg

 6. Denne også fra facebookgruppe: http://pharmrev.aspetjournals.org/content/61/2/162.full
  «(Yamanaka et al., 2003a). Increasing extracellular glucose concentration as well as leptin induces marked hyperpolarization and cessation of action potentials in orexin neurons.» – kort oversatt til at glukosen fører til mindre hypokretinaktivitet. For friske mennesker har dette ikke så mye å si men for en med narkolepsi og kanskje 10% av hypokretinproduserende celler igjen blir det som å skru av lyset…

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s

Blogg på WordPress.com.